Grupo Metro busca Analista de Auditoria zona Bavaro. ~ Empleo 24/7